เกมส์คาสิโน

เกมส์กีฬา

การเล่น คีโน่

คีโน่ (Keno) เป็นเกมการสุ่มจับหมายเลข 80 หมายเลข ตั้งแต่ 1-80 มาทั้งหมดจำนวน 10 หมายเลข วิธีการเดิมพันนั้นมีมากมายหลายแบบด้วยกัน แล้วแต่ว่าคาสิโนแต่ละแห่งจะเปิดให้เดิมพันแบบไหนเท่านั้นเอง เช่น ทายผลหมายเลขที่ถูก, ทายผลรวมสูง-ต่ำ, ทายผลคี่-คู่ และอื่นๆ (แต่ละคาสิโนอาจเปิดให้เดิมพันไม่เหมือนกัน)

1. แบบ ทายผลรวมสูง-ต่ำ ( BIG-SMALL )

Small คือ ผลรวมของ 20 หมายเลข ที่มีค่าตั้งแต่ 210-809 อัตราการจ่าย 1.95 ต่อ
Big คือ ผลรวมของ 20 หมายเลข ที่มีค่าตั้งแต่ 811-1410 อัตราการจ่าย 1.95 ต่อ
Ex score หากผลรวมของ 20 หมายเลข มีค่าเท่ากับ 810 จะจ่ายให้ 108 ต่อ

2. แบบ ทายผลรวมแถวบน-แถวล่าง ( UP-DOWN )

การเดิมพันแบบนี้จะเป็นการทายว่าผลที่นั้นออกแถวบนหรือแถวล่างมากกว่ากัน หมายเลข 1-40 จะอยู่ด้านบน และ หมายเลข 41-80 จะอยู่ด้านล่าง

แถวบน คือ UP (เลข 1-40) อัตราการจ่าย 2.30 ต่อ
แถวล่าง คือ DOWN (เลข 41-80) อัตราการจ่าย 2.30 ต่อ
ถ้าออกเสมอกัน จะจ่าย 4.30 ต่อ

3. แบบ ทายผล คี่-คู่ ( ODDS-EVENS )

การเดิมพันแบบนี้จะเป็นการทายว่า 20 หมายเลขที่ออกมานั้น ผลที่ออกจะเป็น เลขคี่หรือ เลขคู่มากกว่ากัน

อัตราการจ่าย คือ 2.30 ต่อ
ถ้าออกจำนวนตัวเลขคี่และตัวเลขคู่ เสมอกัน จะจ่าย 4.30 ต่อ

4. แบบ ทายผลรวม คี่-คู่ ( ODD-EVEN )

เป็นการแทงคี่-คู่ แบบธรรมดา ซึ่งจะตัดสินจาก ผลรวมของ 20 หมายเลข ว่ารวมออกมาแล้วเป็นเลขคู่ หรือคี่ อัตราการจ่าย คือ 1.95 ต่อ

5. แบบ ทายผลแบบชุด ( BIG-SMALL & ODD-EVEN )

Big/Odd: ผลรวมของ 20 หมายเลข มากกว่า 810 และหลักสุดท้ายจากผลรวมของ 20 หมายเลข ให้เลขคี่
Big/Even: ผลรวมของ 20 หมายเลข มากว่า 810 และหลักสุดท้ายจากผลรวมของ 20 หมายเลข ให้เลขคู่
Small/Odd: ผลรวมของ 20 หมายเลข น้อยกว่า 810 และหลักสุดท้ายจากผลรวมของ 20 หมายเลข ให้ให้เลขคี่
Small/Even: ผลรวมของ 20 หมายเลข น้อยกว่า 810 และหลักสุดท้ายจากผลรวมของลูกบอล 20 หมายเลข ให้เลขคู่
อัตราจ่าย 3.7 ต่อ

* การคืนเงิน: ระบบจะคืนเงินทั้งหมดที่เดิมพัน คู่ parlay ในกรณีที่ผลออก Ex score

6. แบบ ทายผลเดิมพัน 5 ธาตุ ( 5 ELEMENTS )

เดิมพัน 5 ธาตุ ทายผลรวมของ 20 หมายเลขว่าจะอยู่ในช่วงธาตุใด

Gold (ธาตุทอง) มีค่าตั้งแต่ 210-695 อัตราการจ่าย 9.20 ต่อ
Wood (ธาตุไม้) มีค่าตั้งแต่ 696-763 อัตราการจ่าย 4.60 ต่อ
Water (ธาตุน้ำ) มีค่าตั้งแต่ 764-855 อัตราการจ่าย 2.40 ต่อ
Fire (ธาตุไฟ) มีค่าตั้งแต่ 856-923 อัตราการจ่าย 4.60 ต่อ
Earth (ธาตุดิน) มีค่าตั้งแต่ 924-1410 อัตราการจ่าย 9.20 ต่อ

หมายเหตุ
ในระหว่างการเล่นเกมส์ หากเกิดปัญหาไม่ว่ากรณีใดๆ ที่ไม่สามารถเล่นต่อได้ตามปกติ การเดิมพันครั้งนั้นจะถือว่าเป็น “โมฆะ” และทางบริษัทจะคืนเครดิตเฉพาะทุนให้กับผู้เล่น